Студије и чланци о Бојићу

100 година Плаве гробнице : каталог изложбе
2. допуњено и проширено изд.
Госпоћица из сонета Милутина Бојића
Фељтон у ТВ Новостима, Љубави српских песника (1). ТВ НОВОСТИ Година VIII Број 352 24. септембар - 1. октобар
Живот и књижевни рад Милутина Бојића
Библиографија радова Милутина Бојића: стр. 343-352.
Забавник
Број 7. Година I На 16 страни Д.Ј. Филиповић о Бојићу
Милутин Бојић II
Посебан отисак из Зборника Фил. факултета у Приштини књ. II (за годину 1964-1965)
Прва књига песама Милутина Бојића : Песме (1914)
Књижевна историја 39, бр. 133 (2007), стр. 565–592
Ратни дневник
На трећој страници је објављена вест о смрти песника Милутина Бојића.
Три исказа о песништву Милутина Бојића
На гозби код бога : (приближавања)