Књиге

Милутин Бојић
Стр. 7-25: Милутин Бојић / Иван В. Лалић; Критичари о Бојићу: стр. 219-243; Стр. 219-224: Милутин Бојић / Владимир Ћоровић; Стр. 225-230: Милутин Бојић / Исидора Секулић; Стр. 231-243: Милутин Бојић / Миодраг Павловић
Песме бола и поноса (1920)
2 изд. / са предговором Миодрага Ибровца
Песме бола и поноса (2001)
Штампано према 1. изд. штампарије Аквароне, Солун, 1917. Тираж 500 Додатак приређивача: стр. 71-79 Стр. 81-97: О Песмама бола и поноса / Мирослав М. Николић Стр. 98-106: Милутин Бојић у очима савременика / Милан К. Д. Главинић, Ксенија Атанасијевић, Радослав М. Веснић, Миодраг Ибровац, Александар Ђ. Костић, Стојан В. Живадиновић, Радивоје Бојић.
Песме и драме
Краљева јесен; Урошева женидба;, Стр. III-XIII: Милутин Бојић / В. Ћоровић.
Сабрана дела (2) Драме
Деспотова круна ; Пакао ; Слепи деспот ; Дванаести час ; Ланци ; Краљева јесен ; Госпођа Олга ; Урошева женидба