Библиотека српских писаца

Светозар Ћоровић / Целокупна дела Књ. 2
Владика у Пољицима ; Лов на вукове ; Ибрахим-бегов ћошак ; На мјесечини ; Посвадбица ; Хоџа Салих ; Маркова оставка ; Поп Тандркало ; Хаџи Пипун ; Пуштеница ; На води ; Баба-Јованина смрт ; Мајстор-Петрово срце ; Он ; Чудо ; Како се мула-Мехмед оженио ; Стари механџија ; Иза хамама ; Риједак теферич ; На сијелу ; На визитацији ; За њим ; Прије сахране ; Нов ђердан ; Ђул-бегова Зејна ; Бећир-агин пут ; Мујагино јунаштво ; Васиљев Божић ; Хафиз-ефендија ; Адем-бег., Година издавања дата према: Лексикон писаца Југославије, књ. 1, 1972.